نوشته های زیبا

نوشته های زیبا

روزی حد هزار بار برای خودتان بنویسید “عزت نفس” روی آینه، کف دست، گوشه کتاب، روی یخچال، آلارم موبایل. با خط قرمز هم بنویسید ترجیحا. که هی جلوی چشم‌تان باشد که :   باباجان! خط قرمزِ هر رابطه‌ای – کاری و عشقی و عاطفی و رفاقتی و رختخوابی و خانوادگی حتی – «عزت نفس» است. […]

نمایش بیشتر
نوشته زیبا ۲

نوشته زیبا ۲

✔️ نتیجه یک خودخواهی عارفی سی سال ذکر استغفر الله می گفت ! مریدی گفت: چرا این همه استغفار می کنی، ما که از تو گناهی ندیدیم. گفت: سی سال استغفار من به خاطر یک الحمدلله نابجاست ! روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته، پرسیدم: حجره ی من چه؟ گفتند: مال شما نسوخته… گفتم: الحمدلله […]

نمایش بیشتر
0