آدرس :

 هرمزگان -بندرلنگه – حسین آباد شمالی _فاز دو_  ساختمان آب فاضلاب_واحد۴_ واحد 2

۰۹۳۷۰۰۱۵۲۸۱