سپهرتک بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تاکید ویژه‌ای دارد. شما به عنوان یکی از اعضای سپهرتک  برای ایجاد حساب کاربری، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه‌ی خدمات بدون نقص از طرف سپهرتک کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند.

به هیچ عنوان اطلاعات کاربری شما نظیر : شماره همراه ، ایمیل ، آدرس و یا نام و نام خانوادگی شما در اختیار شخص ثالث یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.

گفتنی‌ست که از این داده‌ها برای ارسال محصولات استفاده خواهیم کرد. همچنین مطالبی مانند خبرنامه سپهرتک، تنها در صورت ابراز علاقمندی شخصی شما به آدرس ایمیل‌تان ارسال خواهد شد و در هر زمانی که بخواهید می‌توانید از آن انصراف دهید. شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک جهت در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.